Skip to content
Florence Academy of Art - blog

Välkommen till öppet hus – 14 april 11.00-14.00

by admin2 on April 5th, 2012

Lördagen den 14:e April öppnar vi våra lokaler för dig som
funderar på att söka till vår treåriga yrkesutbildning i klassisk realistisk
teckning och måleri.

Detta är ett utmärkt tillfälle att skapa sig en tydligare
bild av hur det är att studera vid The Florence Academy of Art.

– Elever och lärare finns på plats för att svara på frågor
om utbildningen.
– Personal ur skolans administration rätar ut frågetecken
kring CSN-stöd, boende och andra praktiska detaljer
– Rundvandring i skolans lokaler, genomgång av utbildningens
moment.
– Elever och lärare utför demonstrationer

Under dagen finns möjlighet att lämna in ansökan för ht
2012. Ansökningsformulär finns att hämta på:
http://florenceacademyofart.com/application.php

Götaforsliden 17, Mölndal
+46 (0)31 – 70 60 860
gothenburg@florenceacademyofart.com

 

Välkommen

 


On Saturday, April 14, we open our facilities for future applicants to our three-year painting program. This is an excellent opportunity to gain a clearer picture of what it is like to study at The Florence Academy of Art.

– Students and teachers are available for questions about the program.
– Staff from the school administration answer questions about CSN support, housing and other practical details.
– Guided tour around the school premises, with a brief introduction of the program.
– Demonstrations.

During the day it is possible to submit the application for Fall Trimester 2012
Application forms are available at: http://florenceacademyofart.com/application.php

Götaforsliden 17, Mölndal, Sweden
+46 (0) 31-70 60 860
gothenburg@florenceacademyofart.com

Welcome

 Share it on your favourite social network:

From → Home

No comments yet

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.