Skip to content
Florence Academy of Art - blog
Apr 9 12

Paul Richer as an anatomist and sculptor

by kai halmesvaara

Paul Marie Louis Pierre Richer (1849-1933) was a French anatomist, physiologist and a sculptor. He had a imporatant role in the 19th art scene as a teacher of many notable 19th century painters, who studied in Ecole des Beaux Arts Paris. The Images of this post include many of hes works as a sculptor and illustrator for the anatomy books that he published

Wikipedia article

Downloadable E-books:

Nouvelle anatomie artistique du corps humain (volume 2), La Femme

Physiologie artistique de l’homme en mouvement (1896)


read more…

Apr 7 12

Website for art books

by Basilio de San Juan Guerrero

Check out this website for art books on russian painters and materials: www.4-art.org

Apr 5 12

Välkommen till öppet hus – 14 april 11.00-14.00

by admin2

Lördagen den 14:e April öppnar vi våra lokaler för dig som
funderar på att söka till vår treåriga yrkesutbildning i klassisk realistisk
teckning och måleri.

Detta är ett utmärkt tillfälle att skapa sig en tydligare
bild av hur det är att studera vid The Florence Academy of Art.

– Elever och lärare finns på plats för att svara på frågor
om utbildningen.
– Personal ur skolans administration rätar ut frågetecken
kring CSN-stöd, boende och andra praktiska detaljer
– Rundvandring i skolans lokaler, genomgång av utbildningens
moment.
– Elever och lärare utför demonstrationer

Under dagen finns möjlighet att lämna in ansökan för ht
2012. Ansökningsformulär finns att hämta på:
http://florenceacademyofart.com/application.php

Götaforsliden 17, Mölndal
+46 (0)31 – 70 60 860
gothenburg@florenceacademyofart.com

 

Välkommen

 


On Saturday, April 14, we open our facilities for future applicants to our three-year painting program. This is an excellent opportunity to gain a clearer picture of what it is like to study at The Florence Academy of Art.

– Students and teachers are available for questions about the program.
– Staff from the school administration answer questions about CSN support, housing and other practical details.
– Guided tour around the school premises, with a brief introduction of the program.
– Demonstrations.

During the day it is possible to submit the application for Fall Trimester 2012
Application forms are available at: http://florenceacademyofart.com/application.php

Götaforsliden 17, Mölndal, Sweden
+46 (0) 31-70 60 860
gothenburg@florenceacademyofart.com

Welcome